Коррупциягә каршы тору

Бу бүлектә Габдулла Тукай дәүләт әдәби-мемориаль музей комплексында коррупциягә каршы эшчәнлеккә кагылышлы мәгълүмат тәкъдим ителә.

Коррупциягә каршы чараларны гамәлгә ашыру максатыннан гражданнар һәм юридик затлар Габдулла Тукай музей комплексында коррупция фактлары турында +7 (843) 264-75-06 телефоны яки электрон почта аша хәбәр итә алалар mkrt@tatar.ru.
Музей комплексы
Татарстан Республикасы, Арча районы, Яңа Кырлай авылы, Үзәк урам, 4

mk.tukaj.museum@tatar.ru
+7 (84366) 5 67 10