Экскурсияләр

Бу бүлектә сезнең игътибарга өлкәннәр аудиториясенә, студентларга, мәктәп яшендәге балаларга һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга исәпләнгән актуаль экскурсияләр тәкъдим ителә.
ЭКСКУРСИЯГӘ ГАРИЗАЛАР КАБУЛ ИТҮ
тел.: +7 (84366) 5 67 10