Күргәзмәләр һәм вакыйгалар

"Бер экспонат тарихы. Яктырткычлар"

Музей дәресе

Билетлар


Музей фондыннан экспонатлар күрсәтеп, "бер экспонат тарихы" циклыннан яктырткычлар турында музей дәресе

Үткәрү урыны: Сагди йорты, Яңа Кырлай авылы, Тукай урамы, 30