Предметларда тарих

Киндер күлмәк

Габдулла Тукай музееның 1 нче залы
Киндер күлмәк - Борынгы стильдәге ирләр күлмәген киндер җебеннән тукылган материядән теккәннәр. Күлмәк иркен һәм озын булып, ыштан өстенә төшеп торган