Күргәзмәләр һәм вакыйгалар

"Татар мифологиясе, аның сәнгатьтә чагылышы"

Лекция

Билетлар


Әлеге лекциянең эчтәлеге булып татар халкының мифлары барлыкка килү тарихы, гасырлар дәвамында Татар мифологиясе үсеше, аның сәнгатьтә чагылышы, аз өйрәнелгән татар халык фольклоры белән танышу тора.

Үткәрү урыны: Габдулла Тукай музее, Яңа Кырлай авылы, Үзәк урам, 4